PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN GIANG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai06:08:14 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:53:35 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai04:58:49 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=365
4Khách vãng lai04:36:41 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
5Khách vãng lai03:59:31 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
6Khách vãng lai03:32:22 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6359
7Khách vãng lai03:32:06 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=42439
8Khách vãng lai03:16:52 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10383
9Khách vãng lai03:04:57 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Default.aspx
10Khách vãng lai02:42:14 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10399
11Khách vãng lai02:42:02 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=42471
12Khách vãng lai01:19:03 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
13Khách vãng lai00:30:34 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_mon.aspx
14Khách vãng lai00:14:27 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
15Khách vãng lai00:01:41 http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43410
18 1 2019