PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN GIANG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Mẫu danh sách thu tiền các khoản thu về nhà trường 06/01/2019 [HyperLink19]
2 Quy chế sử dụng tài sản công 20/12/2018 [HyperLink19]
3 Quy tắc ứng xử trường Tiểu học Văn Giang 18/12/2018 [HyperLink19]
4 Công văn 282 về việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử 18/12/2018 [HyperLink19]
5 Báo cáo công khai theo thông tư 36 năm học 2018- 2019 16/11/2018 [HyperLink19]
6 Quá trình tham gia BH của Bùi Thị Dung kết quả tham gia bảo hiểm từ đầu đến hết tháng 10 07/11/2018 [HyperLink19]
7 Danh sách kết quả tham gia bảo hiểm từ đầu đến hết tháng 10 07/11/2018 [HyperLink19]
8 Đơn xin hỗ trợ kinh phí dành cho học sinh khuyết tật (Có giấy xác nhận là khuyết tật) 15/10/2018 [HyperLink19]
9 Đơn xin hỗ trợ kinh phí dành cho học sinh thuộc hộ nghèo (Con hoặc cháu thuộc hộ nghèo) 15/10/2018 [HyperLink19]
10 Mẫu kê khai danh sách học sinh 08/10/2018 [HyperLink19]
11 Mẫu kê khai trích ngang của giáo viên 08/10/2018 [HyperLink19]
12 THÔNG TƯ Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 16/04/2018 [HyperLink19]
13 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 16/04/2018 [HyperLink19]
14 THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập 16/04/2018 [HyperLink19]
15 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 16/04/2018 [HyperLink19]
16 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP\GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 09/03/2018 [HyperLink19]
17 THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập 09/03/2018 [HyperLink19]
18 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG 10/01/2018 [HyperLink19]
19 V/v đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học 10/01/2018 [HyperLink19]
20 Số: 16/2017/TT-BGDĐT HƯỚNG DẪN DANH MỤC KHUNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 02/01/2018 [HyperLink19]
    
123