PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN GIANG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 4 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
2 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 2 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
3 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 3 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
4 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 3 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
5 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 1 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
6 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 3 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
7 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 3 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
8 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 2 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 4 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 4 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
11 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 2 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
12 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 1 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
13 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 5 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
14 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 5 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
15 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp 4 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
16 Đề kiểm tra chất lượng cuối học kì I lớp3 năm học 2017 - 2018 Nguyễn Thị Thu Hà [HyperLink19]
17 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 03/2013 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 01/2013 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 12/2012 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
20 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 11/2012 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
12