PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN GIANG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
95 Hướng dẫn nhập báo cáo cơ sở dữ liệu đầu năm 16/10/2018 [HyperLink19]
95 Hướng dẫn nhập số liệu Onlie 16/10/2018 [HyperLink19]
95 Điều lệ bóng đá mi ni tiểu học 16/10/2018 [HyperLink19]
93 Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ kiểm tra 16/10/2018 [HyperLink19]
93 Giấy mời giao ban bí thư chi bộ quý IV 16/10/2018 [HyperLink19]
92 Kế hoạch giáo dục công nghệ thông tin, y tế học đường 16/10/2018 [HyperLink19]
92 Giấy triệu tập họp nhân viên y tế 16/10/2018 [HyperLink19]
91 Thông báo lịch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 16/10/2018 [HyperLink19]
90 Công văn đôn đốc nhắc nhở công tác kiểm tra giám sát 16/10/2018 [HyperLink19]
89 các biểu mẫu gửi trường báo cáo quy mô số lớp số học sinh 16/10/2018 [HyperLink19]
88 Quốc tang chủ tịch nước Trần Đại Quang 16/10/2018 [HyperLink19]
87 Những cuộc thi năm học 2018-2019 16/10/2018 [HyperLink19]
86 Chuẩn bị đón đoàn thanh trơ sở GD và ĐT 16/10/2018 [HyperLink19]
85 Thông báo điều chỉnh lịch tập huấn nhân viên y tế 16/10/2018 [HyperLink19]
84 Phòng chống cơn bão số Mang Khut 16/10/2018 [HyperLink19]
83 Phòng chống cơn bão số 5 16/10/2018 [HyperLink19]
82 Công văn hướng dẫn thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019 16/10/2018 [HyperLink19]
81 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 16/10/2018 [HyperLink19]
80 Giấy mời dự hội nghị chuyển đổi kế toán 16/10/2018 [HyperLink19]
79 Danh sách đăng ký bồi dưỡng Chứng chỉ tiếng anh 16/10/2018 [HyperLink19]
123456