PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN GIANG
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I Năm học 2017 -2018 10/01/2018 [HyperLink19]
2 Báo cáo Hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhà trường giai đoạn 2015 - 2017 10/01/2018 [HyperLink19]
3 Danh sách giáo viên hợp đồng lao động năm 2017-2018 19/12/2017 [HyperLink19]
4 Báo cáo tổng hợp đội ngũ CC,Vc, NLĐ 19/12/2017 [HyperLink19]
5 Đăng kí giấy chứng nhận học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2012 - 2013 [HyperLink19]
6 Thống kê sách giáo khoa tập 2 lớp 1. [HyperLink19]
7 Danh sách học sinh giỏi lớp 3, 4 [HyperLink19]
8 Đăng kí vở ô li + túi lưu bài kiểm tra [HyperLink19]
9 Báo cáo cơ sở vật chất thực hiện mục tiêu kế hoạch từ năm 2010 đến năm 2015 [HyperLink19]
10 Đăng kí sách giáo khoa năm học 2013 - 2014 09/4/2013 [HyperLink19]
11 Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2013 - 2014 29/3/2013 [HyperLink19]
12 Tổng hợp kết quả học sinh tham gia Bảo hiểm y tế năm học 2012 - 2013 29/3/2013 [HyperLink19]
13 Đăng kí vở Luyện viết chữ đẹp năm học 2013 - 2014 29/3/2013 [HyperLink19]
14 Danh sách học sinh dự thi Viết chữ đẹp cấp huyện năm học 2012 - 2013 29/3/2013 [HyperLink19]
15 Kết quả Hội giảng đợt 2 chào mừng ngày 8/3 và 26/3 năm học 2012 - 2013 29/3/2013 [HyperLink19]