PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN GIANG
Hôm nay: [Văn bản: 0] [Mượn sách: 0] [Trả sách: 0] Video hướng dẫn Đăng nhập
VĂN BẢN TỪ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đang load thông tin...
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Báo cáo công khai theo thông tư 36 năm học 2018- 2019
Quá trình tham gia BH của Bùi Thị Dung kết quả tham gia bảo hiểm từ đầu đến hết tháng 10
Danh sách kết quả tham gia bảo hiểm từ đầu đến hết tháng 10
Đơn xin hỗ trợ kinh phí dành cho học sinh khuyết tật (Có giấy xác nhận là khuyết tật)
Đơn xin hỗ trợ kinh phí dành cho học sinh thuộc hộ nghèo (Con hoặc cháu thuộc hộ nghèo)
Mẫu kê khai danh sách học sinh
Mẫu kê khai trích ngang của giáo viên
THÔNG TƯ Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP\GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
THÔNG TƯ Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG
V/v đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học
123
Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy (Tục ngữ Việt Nam)

tmt_admin